menu_part

"Met inPrimo is het eenvoudig om de schoolinventaris in beeld te brengen. Praktische rapportages van budgetten per gebouw, vervangings­overzichten en financi๋le uitgangspunten ondersteunen het investeringsbeleid."

Overstappen naar inPrimo web?
Werken u en uw scholen nog met inPrimo in de oude versie en wilt u overstappen naar inPrimo web? Hier leest u welke stappen het bestuur moet nemen om de conversie soepel te laten verlopen:

  1. U verstuurt het volledig ingevulde bestelformulier. Vergeet u daarbij niet aan te vinken dat u reeds met inPrimo werkt!
  2. U dient ervoor te zorgen dat alle scholen hun inPrimo versie bijwerken naar de laatste versie 9.0.5 van inPrimo (dit doet u binnen inPrimo via menu Help - Zoeken naar updates). Afhankelijk van de huidige versie kan het nodig zijn ook tussenliggende updates te doorlopen. Zie ook Updates oude versie.
  3. Vervolgens maakt u in elke schoolversie een backup via het menu Beheer (Beheer - Backup maken. Dit is niet hetzelfde als een bestand voor bestuur !). Een backup van de bestuursversie is overigens niet nodig.
  4. U verzamelt de in stap 3 verkregen backupbestanden en stuurt deze per e-mail in ้้n bericht (onder vermelding van het bestuursnummer) naar helpdesk@inprimo.nl
  5. LET OP: vanaf het moment dat u de backup heeft gemaakt, mag u niets meer in inPrimo wijzigen! Deze wijzigingen worden namelijk niet automatisch in de webversie doorgevoerd. Raadplegen van de gegevens is wel mogelijk.
  6. Door ons zal zo snel mogelijk de conversie worden uitgevoerd. Als deze is voltooid krijgt u van ons per e-mail de inloggegevens toegezonden
  7. U kunt met de inPrimo webversie aan de slag!

Met de overstap naar de inPrimo webversie verkrijgen het bestuur en de scholen een nieuwe jaarlicentie voor inPrimo. De belangrijkste wijziging ten opzichte van uw huidige contract is dat een jaarlicentie niet automatisch verlengd wordt. U ontvangt elk jaar in november een factuur voor het volgende jaar; door die factuur te betalen verlengt u de jaarlicentie met een jaar.

Voor het omzetten van uw bestanden naar onze server betaalt u eenmalig € 50,- plus
€ 25,- per school.
Voor het werken met de inPrimo webversie betaalt u aan licentiekosten:
- Per bestuur : € 16,60 per maand
- Per school : € 8,30 per maand

De licentiekosten worden per kalenderjaar vooraf gefactureerd. Uiteraard wordt uw bestaande abonnement door ons omgezet en verrekend met uw nieuwe licentie. Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Uitproberen?
Wilt u een afspraak?
Een vraag? Stuur ons een bericht!

Copyright ©  2020 McHil software B.V.